Salt to content
 

Educație Fără Ziduri

Educație Fără Ziduri

Obiectivele proiectului:
1. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de
asigurare a oportunităților egale pentru 322 elevi din mediul rural, din care 82
aparținând minoritații romă, din grupurile vulnerabile/ comunitațile dezavantajate
socio-economic.
2.Îmbunătățirea competențelor a 36 de cadre didactice din învățământul
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate
orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive

 

 

Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! AcceptăRespingeCiteste mai mult
Protecția Datelor Personale
Skip to content