Școala dispune de următoarea încadrare a resurselor umane:
2 educatoare
3 învățătoare
10 profesori
2 persoană didactic auxiliar
2 persoane nedidactic-îngrijitori